ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΤΟΠΤΡΟ

Τηλ: 
210 9244827, 210 9244852
Διεύθυνση: 
Κορυζή 8, 117 43 Αθήνα
Fax: 
210 9244756
Κατηγορίες: 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑΙΣΤΟΡΙΚΑΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ