Νέα

Σημαντική βράβευση, τεράστια προσέλευση και απήχηση

17 χρόνια παράδοσης

Το πιο σημαντικό ετήσιο γεγονός για το βιβλίο και τους επαγγελματίες του βιβλίου που διοργανώνεται στη χώρα μας. Περισσότερα